Bazı küçük veteriner kliniklerinde kedileri hastaneye yatırmak için uygun bir ortam olmayabilir. Bu gibi durumlarda, kliniğin akredite bir KEDVET Kedi Dostu Kliniği olabilmesi için hastaneye yatışın yapılabileceği başka bir yerel klinikle işbirliği yapılması gerekir. Ek olarak, hastaneye yatışın sunulduğu klinikte, imkanlar en azından Kedi Dostu Kliniğin Gümüş kriterlerini karşılayabilir olmalıdır.
Hastaneye yatış tesislerinin bulunduğu diğer durumlarda ise, Kedi Dostu Klinik statüsüne ulaşmak için kliniklerin ilgili KEDVET kriterlerini karşılamaları gerekir.
Veteriner kliniğinin hasta yatış prosedüründe kedilerin refahı hayati önem taşıdığından kliniğe yatış kriterleri Kedi Dostu Klinik programının önemli bir parçasıdır. Hasta yatış odası (kedilerin hastaneye yatırıldığı oda), hasta yatış bölümleri ve hasta bakım yerlerinin dekorları, sakin bir ortam yaratmak ve klinikte kalan bir kedinin stresini azaltmak hassasiyetle düzenlenmesi gereken noktalardır.

Hospitalizasyon gümüş seviye kriterleri

Klinikte hasta yatış olanakları mevcutsa, Kedi Dostu Klinik statüsünü elde etmek için Gümüş veya Altın kriterleri karşılanmalıdır.
Bir kliniğin bir kediyi hasta yatışa almak için kendi imkanları yoksa, hastaneye yatış için en az Gümüş seviye kriterlerinin yerine getirildiği alternatif bir konumdan faydalanmalıdır.Kedilerin hastaneye yatırılması için çeşitli hususlar önemlidir:

Hospitalizasyon gümüş seviye kriterleri

• Hastaneye yatırılan kediler için ayrı bir oda yoksa, köpekler ve kediler hasta yatış odasında mümkün olduğunca birbirlerinden ayrılmalı ve ideal olarak kedilerin köpekleri görmesini önlemek için bariyer kullanılmalıdır. Bunun en iyi çözümü koğuşun köpek ve kedi bölümü arasında bir çeşit bariyer olmasıdır.

Hospitalizasyon altın seviye kriterleri

• İdeal olarak, kediler, köpek koğuşundan fiziksel olarak ayrılmış bir odalarda hastaneye yatırılmalıdır. Bu, hastaneye yatırılan kedi için stresi büyük ölçüde azaltır ve KEDVET Altın seviye Kedi Dostu Klinik için bir gerekliliktir.
Hasta yatış odalarında hem Gümüş hem de Altın seviyelerin uyması gereken ilkeler
• Ayrı bir kedi odası olup olmadığına bakılmaksızın, kediler sessiz, rahat ve konforlu bir ortamda hastaneye yatırılmalıdır. Gürültü minimumda tutulmalı ve kesinlikle gerekli olduğu durumlar olmadığı sürece çok parlak sert ışıklardan kaçınılmalıdır.
• İdeal olarak, stresi azaltmak için kedilerin birbirini görmemesi gereklidir. Bir duvarda tek bir hasta yatış bölmesinin bulunduğu bir konfigürasyon idealdir (bölmeler karşı karşıya olmadan).
• Tek bir hasta yatış bölmesine kümesine sahip olmak, enfeksiyonun yayılma riskini de azaltır (örn: hapşırma, damlacık enfeksiyonu yoluyla).
• Kafesler birbirleriyle (doğrudan veya bir açıyla) karşı karşıya kalırsa, enfeksiyonun hava yolu ile (aerosol) yayılmasını önlemek için bölmelerin en yakın kısımları arasında minimum 2m boşluk olmalıdır. Alternatif olarak kafesler arasında hem görme hem de hapşırma bariyeri olarak sağlam ve opak bir set kullanılabilir.

Kediler için hasta yatış odaları

• Kediler için hasta yatış bölmelerinin güvenli olması ve kaçmaya izin vermemesi önemlidir. Kolayca temizlenen ve dezenfekte edilen katı malzemeden yapılmalıdır. Yalıtımlı metal kafesler bu sorunun üstesinden gelebilmesine rağmen, plastik, seramik ve akrilik malzemeler metalden  çok daha sıcaktır.
• Bölmelerin duvarları, zemini ve tavanı sağlam ve opak (etkili bir görüş ve hapşırma bariyeri sağlamak için) ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
• Bölmenin önü metal , cam veya plastik olabilir, ancak kafesin iç kısmının kolay görülmesine izin vermelidir. Cam veya şeffaf plastik cepheler bir hapşırma bariyeri sağlama avantajına sahiptir ve kapının alt yarısı, kedi için bir miktar görme bariyeri sağlayacak şekilde yarı saydam olabilir ve bu kedinin stresini azaltabilir.
• Kapı klitleri sıklıkla metalden yapıldığından çoğu zaman çok gürültülü olabilir. Gürültüyü azaltmak ve bölmelerin sessiz açılmasına ve kapanmasına izin vermek için plastik bir kapak veya sessiz kilit sistemleri tercih edilebilir.

Gümüş hasta yatış odası kriterleri

• Metal parmaklıklardan yapılmış bölmeler kullanılabilir, ancak sadece bir görme ve hapşırma bariyeri sağlamak için temiz ve kolayca dezenfekte edilebilir bir materyal kullanılmalıdır. 
• Kafes boyutu önemli bir kriterdir. Büyük bir bölme boyutu, düzenlemede daha fazla esneklik, kaynakların daha fazla birbirinden ayrı tutulması (yatak, su kabı, mama kabı ve kum kabı) ve kedinin daha fazla özgürlüğünü sağlar ve bu nedenle hastaneye yatış sırasında stresin azaltılmasına yardımcı olur.
• KEDVET Kedi Dostu Klinik Gümüş seviye kafes boyutları:
o ‘Günlük hastalar’ için (24 saate kadar), bölmelerin minimum iç taban alanının 2700 cm2 olması (örn: 45 x 60cm) ve 39cm yüksekliğe sahip olması gerekir.
o 24 saatten uzun kalan kediler için, bölmelerin minimum iç taban alanının 3600 cm2 olması (örn: 60 x 60cm) ve 55cm yüksekliğe sahip olması gerekir.
o Zemin yüzey alanı, bölme boyutundaki en önemli faktördür, ancak daha fazla yüksekliğe sahip hasta yatış odaları ise rafların, kutuların veya taşıyıcıların odaya daha rahat yerleştirilmesine izin verdiğinden, kedinin odanın tabanından başka bir yere oturmasını sağladığı için önemli bir avantaj olacaktır. 

Altın hasta yatış odası  kriterleri

• KEDVET Kedi Dostu Klinik Altın seviye hasta yatış bölme boyutları:
o ‘Günlük hastalar’ için (24 saate kadar), kafeslerin minimum iç taban alanının 3600 cm2 olması (örn: 60 x 60cm) ve 55cm yüksekliğe sahip olması gerekir.
o 24 saatten uzun kalan kediler için, bölmelerin minimum iç taban alanının 6300 cm2 olması (örn: 70 x 90cm) ve 55cm yüksekliğe sahip olması gerekir.
o Zemin yüzey alanı, bölmelerin boyutundaki en önemli faktördür, ancak daha fazla yüksekliğe sahip kafesler de rafların, kutuların veya taşıyıcıların kafese yerleştirilmesine izin verdiğinden, kedinin kafesin tabanından başka bir yere oturmasını sağladığı için önemli bir husustur.

Odaların dekorasyonu - Gümüş ve Altın kriterler

Hastanede yatan bir kedinin mümkün olduğunca rahat olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmeli ve stresi azaltmaya yardımcı olmak için çevresi üzerinde bir seçim ve kontrolü olması sağlanmalıdır. Hem Gümüş hem de Altın seviyesi akreditasyonunda gerekli olan önemli hususlar şunlardır:
• Rahat ve yumuşak yatak her zaman sağlanmalıdır. Tek kullanımlık hasta altı bezleri hasta yatış zemin hattı için kullanılabilir, ama yumuşak yatak (battaniye, havlu, akrilik yatak vb.) rahat bir yüzey sağlamak için zeminin çoğunda kullanılmalıdır.
• Bir dinlenme alanı, yiyecek ve su kabı ve kedi kumu bölmede mümkün olduğunca ayrı yerleştirilmelidir.
• Kedinin gizlenmesini sağlamak çok önemli bir refah sağlayacaktır. Bir 'kedi yatağı', bir 'igloo yatağı' ve hatta sadece uygun yüksek taraflara sahip bir karton kutu buna örnek olabilir. Bir kedi hasta yatış odasında gizlenme olanağına sahipse bu stresi önemli ölçüde azaltacak ve refahı arttıracaktır. Bu, gece boyunca veya daha uzun süre hastaneye yatırılan kediler için tüm Gümüş ve Altın akredite klinikler için bir gerekliliktir.
• İdeal olarak, saklanacak bir yere sahip olmanın yanı sıra, bir kedinin yüksek oturması için bir yer de refahını arttıracaktır. Bu, hasta yatış odasında bir raf, kedinin içinde saklanabileceği veya üstüne oturabileceği bir kutu veya belki de gizlenmek ya da üstüne oturmak için içine girebileceği yan tarafı açık olan bir kedi taşıyıcı (örn: küçük kedi sepeti) olabilir.