Mesleki gelişim ve klinik kütüphanesi 

Kedi Dostu Klinik olmak için, tüm klinik personelinin klinik konulardaki bilgilerini koruması ve güncellemesi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, Kedi Dostu Klinik kriterlerinde sürekli mesleki gelişim  gerekliliği mevcuttur.
İlk bakışta, veteriner hekimler için yıllık 35 saat, veteriner teknisyenler için ise yıllık 15 saat sürekli mesleki gelişim için eğitim süresi ön görüyoruz. 
• Bu gereksinimler, sadece kediler ile ilgili sürekli mesleki gelişim için değil, her yıl toplam sürekli mesleki gelişim (her ikisinin de kliniğin kedi vaka yükünü yansıtmasını beklesek de) içindir.
• Bu sürenin veteriner hekimler için 10 saate kadarı, veteriner teknisyenler için ise 5 saate kadarı ilgili dergilerin, çevrimiçi makalelerin ve kitapların/kitap bölümlerinin okunmasını içeren 'kişisel çalışma' süresi olabilir.
• Diğer çalışmalar; konferanslara, akşam toplantılarına, seminerlere ve web seminerlerine katılımı içerir.
• Konferansa katılım genellikle veteriner teknisyenler için veterinerlere göre daha zordur, ancak KEDVET doğrudan veteriner teknisyenlere yönelik düzenli web seminerleri ve eğitim videoları geliştirmeyi planlamaktadır. Bu web seminerleri ve eğitim videoları sürekli mesleki gelişim çalışması olarak sayılacaktır. Ayrıca klinikler, doktorları ve veteriner teknisyenleri için sürekli mesleki gelişim çalışması olarak sayılabilecek kendi kurum içi seminerlerini ve eğitimlerini düzenleyebilirler
-Hem veteriner hekimler hem de veteriner teknisyenler için güncel kitap ve dergilerden oluşan uygun bir klinik kütüphaneye sahip olmak da sürekli mesleki gelişim sağlanmasının önemli bir parçasıdır.

Klinik yönetimi

İyi bir klinik yönetimi, hasta hizmetlerini ve sonuçlarını sürekli iyileştirme çabalarını içerir. Bu kısmen klinik gelişmelere ayak uydurarak elde edilir, fakat aynı zamanda hastaların sonuçlarını eleştirel olarak değerlendirmeyi ve vakaları ve tedavi seçeneklerini meslektaşları ile tartışmayı da içermelidir.
Büyük bir klinikte, bu durum en azından klinikteki doktorlar arasındaki konsültasyonlarla sağlanabilir, ancak tek başına yeterli olmayabilir. Vakaları diğer meslektaşlarla da (klinik dışında) tartışma fırsatının yaratılması oldukça önemlidir.
Tüm Kedi Dostu Klinik üyeleri, zaman içinde tam da  bu amaç için tasarlanacak çevrimiçi forum oIarak planladığımız KEDVET Forumuna erişebilecek, diğer meslektaşları ile sorunlarını, karşılaştığı zorlukları ve klinik sorunlara çözümlerini paylaşabilecekler. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki üyelerimiz Kedi Dostu Veteriner Hekim Bilgi Paylaşım Ağı sayesinde birbirlerinden tavsiye alabilir ve birbirlerine verebilir noktasına gelecekler.