Etkili ve iyi hasta sahibi iletişimi, Kedi Dostu Klinik olmanın önemli bir parçasıdır.
Kedi dostları ile iletişiminin bazı yönlerine Kedi Dostu Klinik gerekliliklerinin belirli bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca ek olarak bazı önemli genel ilkeler de vardır. Bunlar, özellikle kliniğe müşterilerin bakış açısından baktığınızda büyük ölçüde anlaşılabilir olacaktır. 

Klinikteki personel kim?

Çoğu hasta sahibi Kedi Dostu klinikte gördüğü insanların kim olduğunu ve hastaneye yatırılacaksa kedisine kimin bakma olasılığının olduğunu bilmek ister.
• Biz bekleme odasında personelin resimlerini, kim olduklarını ve ne yaptıklarını içeren bir gösterge panosuna sahip olmanın, hasta sahiplerinin bu bilgilere erişmesinin en kolay yolu olduğuna inanıyoruz.
• Bazı klinikler, bekleme odasının duvarlarında bu bilgilerin görüntülenmesini istemeyebilir. Bu durumda, hiç olmazsa bekleme odasında bu bilgilerin bulunduğu bir broşür olmasını tevsiye ediyoruz. 
• Bu bilgiyi klinik web sitesinde de bulundurmak ta iyi bir fikirdir, ancak bu hasta sahipleri için yeterli değildir. Doktorların, yardımcı personelin kim olduğunu ve görevlerinin ne olduğunu bekleme odasına bulunan bir panodan ya da broşürden öğrenmek çok daha güven verici ve samimi bir yaklaşım olacaktır.
• Kedi Dostu Klinik programının bir parçası olarak, klinik bir veya daha fazla ‘Kedi Hakları Savunucusu’ belirlemelidir. Bu kişiler klinikte Kedi Dostu Klinik standartlarının sağlanmasından ve tüm akreditasyon kriterlerinin karşılandığından veya aşıldığından emin olmalıdır. Rolleri açıkça gösterilmelidir (bekleme odasındaki bir tahtada veya bekleme odasındaki hasta sahiplerince erişilebilen bir broşürde) ve kedi sahipleri, isterlerse daha fazla bilgi veya tavsiye için onlara danışabileceklerini bilmelidir.
Klinikler, ilgili kedi sağlık bilgilerini broşürlerle Kedi Dostlarına sunabilmelidirler. KEDVET  pdf olarak indirilebilen ve basılabilen bir dizi broşürü sizlerin kullanıma sunacaktır.
Aynı zamanda bir kliniğin hastaları ile proaktif bir iletişim halinde olması da çok yararlı bir uygulamadır. Bu, düzenli e-postalar, klinik bültenleri, bir Facebook ve İnstagram sayfası ve/veya diğer sosyal medya mecraları aracılığıyla olabilir. Bilgiler, klinik ve personel hakkında güncellemeler, hastalıklar ve koruyucu sağlık bilgileri kedi dostlarını bilgilendirici nitelikte olmalıdır.

Kedi sahipleri gerektiğinde acil tedavi hizmetini nasıl alabilir?

Tüm klinikler 24 saat acil servis sunamaz.
• Klinikte 24 saat acil servis mevcut değilse, kedi sahiplerinin klinik kapatıldığında kedileri için acil tedavinin nereden alınabileceğini bilmesi önemlidir.
• Örneğin, kliniklerin normal telefon numaralarında, müşterilere acil bakım hizmetini nasıl alabileceklerini anlatan bir cevap mesajı verilebilir.
• Aynı zamanda benzer talimatlar kliniğin kapısına asılabilir.

Tedavi maliyetleri

• Testler ve tedavi seçeneklerinin kedi dostları ile konuşulması ve muhtemel maliyetlerin gerçekçi tahminlerinin sağlanması önemlidir.
• Testler ve/veya tedavilerin tahmini maliyetleri aşması muhtemel görünüyorsa, kedisahipleri ile olası seçenekler hakkında tekrar konuşarak onları her aşamada bilgilendirmek gerekir.
• Tahminlerin yazılı olarak yapılması ve ayrıca ayrıntılı faturaların sunulması olası bir çok problemi önleme açısından çok önemlidir. 

Bilgilendirilmiş onam

• Klinik kedi sahiplerine test ve tedaviler için bilgilendirilmiş onam vermelidir. Yani tüm prosedür tedavi riskleriyle birlikte hasta sahibine açıklanmalıdır. Hasta sahiplerinin her zaman soru sormasına izin verilmeli ve yalnızca hasta sahibi kabul ederse prosedür veya tedaviye başlanmalıdır.
• Bilgilendirilmiş onam, hasta kedilerin hangi bir prosedür ve tedavi için kliniğe kabul edileceği gösteren, sahiplerinin de mutlaka imzasının olduğu form şeklinde olmalıdır.

Müşteri geri bildirimi ve şikayetler

• İdeal olarak, sürekli kendini yenileyen iyileştirme programının bir parçası olacak klinikler, hasta sahiplerini geri bildirim yapmaya teşvik etmelidir. Böylece iyi yapılan şeylerin (bir kedi dostunun bakış açısıyla) ve klinikte iyileştirilmesi gereken şeylerin de farkında olmalıdırlar.
• Hasta sahipleri şikayette bulunduklarında bu durum nazik ve profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. İdeal olarak, şikayetler sonucu ile birlikte kaydedilmelidir.