Bu, bir kliniğin kedi dostu klinik akreditasyonu alması için gereken önemli kriterlerin bir özetidir. Standartlar üç seviyede verilir: Bronz, Gümüş ve Altın.

Tüm klinikler minimum kriterleri (Bronz seviye) karşılamalıdır, ancak Gümüş veya Altın seviye akreditasyonunu sağlamak için ek kriterler gerekmektedir.

Kriterlerin tam ve ayrıntılı listesini buradan görebilirsiniz

Personel eğitimi, sürekli gelişim ve klinik yönetimi

Klinik gelişmeleri takip etmek için:
  • Klinikteki veteriner hekimlerin ve veteriner teknisyenlerin (veteriner hekimler için) yılda en az 35 saat (teknisyenler için) yılda 15 saat mesleki eğitim çalışması yapması gerekmektedir.
  • Klinik, tüm personel için rahatça erişilebilen uygun ve güncel kitap, dergi ve online imkanlara sahip olmalıdır
  • Olguların klinik sonuçları sürekli izlenmeli ve gözden geçirilmelidir.
  • Klinik vaka yönetim protokollerindeki değişiklikler uygun olduğunda eksiksiz yapılmalıdır.


Klinikte Kediler ve Kedi Dostları ile ilgilenme

Klinik, kedilerin her zaman uygun sevgi, saygı ve şefkat ile ele alındığından emin olmalı ve kedilerin bakımı ve tutulması sırasında kedi dostu ilkelere her zaman uyulmasını sağlamalıdır. Bu kriterler aşağıdaki ögeleri içerir:
  • Tedavi, muayene ve prosedürler sırasında stresin en aza indirilmesi
  • Kedilerde korku ve kaygıyı anlamak ve en aza indirmek
  • Kedi dostlarına veteriner kliniğine gidip gelirken stresi nasıl azaltabilecekleri hakkında yol göstermek
  • Kedilerin sert zaptedilmesinden ve enseden çok sıkı tutulmasından kaçınmak
  • Klinikte kediler için kötü kokuların, parlak ışıkların ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirgemek


Kedi Dostları ile iletişim kurma

Klinik, kedilerine tutku ile bağlı insanların kedilerinin bakımı ile kimin ilgilendiğini bilmelerini sağlamalıdır (örneğin, bekleme odasında personel üyelerini listeleyen bir pano aracılığıyla).
Klinik, Kedi Dostu Klinik kriterlerine uyulmasını sağlamak ve kedicilerin sorabileceği soruları cevaplamak için en az bir personeli ‘Kedi Hakları Savunucusu’ olarak atamalıdır.
İlgili bilgileri (kedilerin taşınması, kedi taşıma çantalarının seçilmesi, kedilere ilaç verilmesi vb. ile ilgili tavsiye içeren broşürler) kedi dostları için hazır olmalıdır.
Teşhis ve tedavi seçenekleri (ve muhtemel maliyetler) kedi dostları ile görüşülmeli ve yazılı tahminler yapılmalı ve talep edilmesi halinde ayrıntılı döküm verilmelidir.

Veteriner Kliniği

Veteriner kliniği yüksek standarda sahip, temiz ve hijyenik olmalıdır.

Bekleme Salonu

Konsültasyonlar klinikte gerçekleşirse, uygun bir bekleme odası sağlanmalıdır. Bekleme odasında köpekler ve kediler arasında doğrudan temastan kaçınmak için çaba gösterilmelidir.

Gümüş klinikler için ek kriterler:
• Bekleme odası ya yalnızca kedi bekleme odası olmalı ya da kediler ve köpekler arasında görsel teması önlemek için uygun bariyerleri olan ayrı bir kedi bekleme alanına sahip olmalıdır.

Altın klinikler için ek kriterler:
• Kediler yüksekte kendilerini daha güvenli hissettiklerinden, taşıyıcılarında veya sepetlerinde zemin seviyesinin üzerine güvenli bir şekilde yerleştirilebilmesi için raflar, banklar, masalar veya standlar bulunmalıdır.
• Başka bir kediyi görmek stresli olabileceğinden ve başka bir kediye yakınlık bulaşıcı hastalıkların (damlacık enfeksiyonları) yayılma riskini doğurabileceğinden, taşıyıcılarında bulunan kediler arasında dikey bariyerler bulunmalıdır veya en azından kedi taşıyıcıları üzerine temiz yıkanmış örtüler yerleştirilmelidir.


Muayene Odaları

Klinikte muayenenin yapılacağı uygun, temiz, hijyenik ve doğru ekipmanla donaltılmış bir muayene odası sağlanmalıdır.
Rutin bir muayenenin uzunluğu, kediler için stresi en aza indirmek ve ‘kedi dostu’ bakıma izin vermek kaydıyla 10 dakikadan az olmamalıdır (daha uzun süre şiddetle tavsiye edilir).
Eller, yüzeyler ve ekipmanlar, tüm kedi hastaların muayeneleri (ekipmanların kullanımı) sorasında uygun şekilde yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

Altın klinikler için ek kriterler:
• Kediler için stresi en aza indirmeye yardımcı olmak için, öncelikle veya sadece kedi muayenesi için kullanılan en az bir muayene odası olmalıdır.
• Rutin muayenelerin uzunluğu mutlaka en az 15 dakika olmalıdır.


Kedilerin hastaneye yatırılması (Hospitalizasyon)

Bir Bronz seviye klinik için hastaneye yatış tesisleri gerekli değildir, ancak:
• Gerektiğinde kedileri hastaneye yatırmak için başka bir yerel klinik ile iş birliği yapılmalıdır ve bu tesisler en azından aşağıdaki Gümüş kriterlerini karşılamalıdır, veya
• Klinikte hastaneye yatış olanakları mevcutsa, aşağıdaki Gümüş kriterleri karşılamış olmalıdır.

Gümüş klinikler için kriterler:
• Kedilerin farklı kliniklere taşınması strese neden olduğundan ve küçük kafeslerde kedileri hastaneye yatırmak strese neden olabileceğinden, Gümüş seviyesinde, yeterli büyüklükte odaları olan özel bir hastane bölümünde kedilerin rutin hastaneye yatırılması için imkanlar mevcut olmalıdır.
• Hasta yatış bölümünde köpekler ve kediler mümkün olduğunca ayrılmalı ve aralarındaki gürültü ve görsel temas en aza indirilmelidir.
• Hasta yatış yerleri sağlam ve opak bir zemine sahip olmalıdır. Duvarlar ve tavan da ideal olarak sağlam ve opak olmalıdır, ancak ağ veya parmaklıklardan yapılmışsa, kediler arasındaki görsel temasın önlenmesi ve hapşırma bariyeri oluşturulması için bir örtü mevcut olmalı ve kullanılmalıdır (bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltmak için).
• 24 saate kadar hastaneye yatırılan kediler için, odaların minimum iç taban alanı 2700cm2 (örn: 45cm x 60cm) olması ve en az 39cm iç yüksekliğe sahip olması gerekir.
• 24 saatten uzun hastaneye yatırılan kediler için, odaların minimum iç taban alanı 3600cm2 (örn: 60cm x 60cm) olması ve en az 55cm iç yüksekliğe sahip olması gerekir.
• Gece boyunca hastanede tutulduğunda, sahipleri kedilerinin genel durumu hakkında bilgi alabilmelidir.
• Tüm hastaneye yatırılmış kediler için rahat yumuşak yataklar (bu havlu, battaniye, akrilik yatak, igloo yatak, vb.) kullanılmalıdır. Stresi azaltmaya yardımcı olmak için odada kedinin saklanabilmesi için bir yer (igloo yatak, yüksek taraflı kum kabı, kedi evleri vb.) olması gerekmektedir.
• Hastaneye yatırılan kediler düzenli olarak kontrol edilmeli ve hastanede kaldıkları her gün en az bir kez bir veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir.

Altın klinikler için ek kriterler:
• Tüm kedi hastalar için ayrı bir sessiz, sakin, yalnızca kediler için hasta yatış bölümü olmalıdır.
• Bir gecelik veya daha uzun süre için kullanılan tüm odaların (izolasyon için kullanılan geçici odalar hariç) katı opak zemini, duvarları ve tavanı olmalıdır.
• 24 saate kadar hastaneye yatırılan kediler için, odaların minimum iç taban alanı 3600cm2 (örn: 60cm x 60cm) olması ve en az 55cm iç yüksekliğe sahip olması gerekir.
• 24 saatten uzun hastaneye yatırılan kediler için, odaların minimum iç taban alanı 6300cm2 (örn: 70cm x 90cm) olması ve en az 60cm iç yüksekliğe sahip olması gerekir.
• 24 saatten fazla hastaneye yatırılan herhangi bir kedi için, kedilerin odada saklanmasının yanı sıra yüksek bir yere oturmaları (mümkün olan her yerde) olmalıdır, örneğin: odanın  içinde bir raf veya bir çeşit platformu olması gerekir, böylece kedi zemin seviyesinin üzerinde durabilir ve bu da stresini azaltmaya yardımcı olur.
• Bulaşıcı bir hastalığı olan bir kediyi diğer tüm hastalardan ayrı bir alanda karantinada tutuma olanağı olmalıdır.


Ameliyathane ve Anestezi

Bir Bronz seviye klinik için klinikte ameliyathane olması şart değildir, ancak gerektiğinde cerrahi operasyonların gerçekleştirilebilmesi için başka bir yerel klinikle iş birliği yapılmalıdır. İş birliği yapılan kliniklerin aşağıda belirtilen Gümüş kriterleri karşılaması gerekir.
Klinikte anestezi ve cerrahi operasyonlar yapılırsa, tesisler aşağıdaki Gümüş kriterlerini karşılamalıdır.
Gümüş klinikler için kriterler:
• Oksijen uygulamak, resüsitasyon (hayata geri döndürme) sağlamak ve vücut ısısını korumak için ekipman da dahil olmak üzere kedilerde ve yavru kedilerde genel anesteziyi indüklemek ve sürdürmek için uygun ekipman mevcut olmalıdır.

Altın klinikler için ek kriterler:
• Her zaman bir ameliyathane hazırda bulunmalıdır. Anestezi izleme için ek ekipman, nabız oksimetresi (kedilerin kanındaki oksijen seviyelerini ölçmek için) ve bir kan basıncı monitörünü (kedilerin tansiyonunu ölçmek için) içermelidir.
• Eğitimli bir personel genel anesteziyi izlemelidir ve çok kısa veya acil prosedürler hariç herkes için anestezi çizelgeleri doldurulmalıdır.


Cerrahi operasyonlar için ekipman

Bir kedinin dış görünümünü değiştirmeye yönelik estetik girişimler ve tıbbi olmayan amaçlar için (tırnak sökme gibi...) cerrahi operasyonlar KESİNLİKLE gerçekleştirilmemelidir.
Bir Bronz seviye klinik için, ameliyat yapma olanağı gerekli değildir, ancak gerektiğinde bunu sağlamak için başka bir klinik veya hastaneden destek almalıdır ve bu klinikler ve hayvan hastaneler en azından aşağıda özetlenen Gümüş kriterlerini karşılamalıdır.
Klinikte cerrahi operasyonlar yapılırsa, imkanlar aşağıdaki Gümüş kriterlerini karşılamalıdır.
Gümüş klinikler için kriterler:
• Bir dizi uygun cerrahi ekipman ve dikiş malzemeleri mevcut olmalıdır. Cerrahi ekipman ve aletler için uygun temizlik olanakları ve bunları kullanım öncesinde sterilize etmek için gerekli cihazlara sahip olmalıdır.
• Steril eldiven ve steril önlük mevcut olmalı ve cerrahi işlemlerde mutlaka giyilmelidir.


Dental prosedürler için ekipman (diş temizliği, diş çekimi vb.)

Bir Bronz seviye klinik için, dental ekipman ve dental ameliyat yapma olanağı gerekli değildir, ancak gerektiğinde bunu sağlamak için başka bir yerel klinikle bir düzenleme yapılmalıdır ve bu yerler en azından aşağıda özetlenen Gümüş kriterlerini karşılamalıdır.
Klinikte dental operasyonlar yapılırsa, imkanlar aşağıdaki Gümüş kriterleri karşılamalıdır.

Gümüş klinikler için ek kriterler:
• Kedilerde manuel diş temizliği ve diğer diş prosedürlerini gerçekleştirmek için uygun ekipman yelpazesi mevcut olmalıdır.
Altın klinikler için ek kriterler:
• Dental kayıtlar ve çizelgeler her bir hasta için düzgünce muhafaza edilmelidir
• Diş hastalığını düzgün bir şekilde araştırmak için diş radyografisini (dişlerin röntgenini çekme) gerçekleştirme olanağı olmalıdır.
• Diş taşlarını temizlemek ve parlatmak için ekipmanlar mevcut olmalıdır - yüksek kaliteli ultrasonik dental üniteleri önerilir.
• Çapraz kontaminasyon risklerini önlemek için, ameliyathanede dental prosedürler asla yapılmamalıdır.


Tanısal görüntüleme – Röntgen ve ultrason ekipmanları

Bir Bronz seviye klinik için, Röntgen (ve/veya ultrason) ekipmanları gerekli değildir, ancak gerektiğinde bunu sağlamak için başka bir yerel klinikten destek alınabilmelidir ve destek alınan hastane ve klinikler en azından aşağıda özetlenen Gümüş kriterlerini karşılamalıdır.

Gümüş klinikler için kriterler:
• Kaliteli X-ray (radyografi) ekipmanı klinikte mevcut olmalı, kedilerde ve yavru kedilerde kullanım için uygun olmalıdır. X-ray makinesine düzenli olarak bakım yaptırılmalı ve iyi çalışır durumda tutulmalıdır.
• İnsanların X-ray maruziyetini en aza indirmek için uygun ekipman ve prosedürler mevcut olmalıdır.

Altın klinikler için ek kriterler:
• Röntgeni çekilen her hastanın kayıtları tutulmalıdır.
• Ultrason ekipmanı klinikte mevcut olmalıdır.

Laboratuvar

Bronz klinik, kan şekeri konsantrasyonlarının, idrar kimyası analizinin (örn: idrar stribi) ve idrar konsantrasyonunun (idrar özgül ağırlığı) bir refraktometre ile ölçülmesini sağlamak için temel laboratuvar ekipmanına sahip olmalıdır.
Yerinde veya uygun bir dış laboratuvar aracılığıyla daha kapsamlı laboratuvar incelemeleri için düzenlemeler yapılmalıdır.
Gümüş klinikler için ek kriterler:
• Klinikte ayrıca, kan, idrar, doku ve gaita numunelerini için inceleyebilmek için kaliteli bir klinik mikroskobu ve bir santrifüj cihazı bulunmalıdır.
Altın klinikler için ek kriterler:
• Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), üre, kreatinin ve toplam protein ölçümü de dahil olmak üzere ek önemli kan testleri yapmak için klinikte özel ekipmanlar olmalıdır.
• Kan, sıvı, idrar ve doku frotisi hazırlanması için ekipmanlar ve preparat boyama olanaklarına sahip olmalıdır.
• Bir kedinin kan grubunu belirlemek için kitler mevcut olmalıdır.”